Mamá, te llevamos a Milán

Mamá, te llevamos a Milán
21 Abr 2017

¿Qué os parece? Una escapadita a Milán, la capital de la moda, para 3 personas…¿suena bien verdad? ¡¡¡Pues nos vamos!!!

Para Mamá unha “VIAXE A MILÁN”

En Dolce Vita Odeón celebramos el DÍA DE LA MADRE regalando un viaje a Milán, para 3 personas, durante 3 días, incluido el alojamiento. ¿Te imaginas? unas mini-vacaciones para desconectar…¡Tú puedes ser el/la premiado/a!

Puedes participar a través de nuestro Facebook y con las papeletas que te entregarán en nuestros establecimientos desde el 21 de abril al 8 de mayo. El sorteo para conocer al ganador/a se realizará ante notario el día 10 de mayo.

Te mostramos a continuación las BASES DE PARTICIPACIÓN al completo. ¡Te puede tocar a ti!

BASE 1ª: OBXECTO
Polas presentes bases o Centro Comercial Odéon, pon en marcha a promoción “Para Mamá unha viaxe a Milán” co fin de premiar aos seus clientes con motivo da celebración do Día da Nai. Devandita promoción levarase a cabo no período comprendido entre o día 21/04/17 e o día 08/05/17 ata as 23.59 h., na mesma sortearase unha viaxe a Milán (Italia), para tres (3) persoas, con aloxamento tres (3 días. (Ver na base 3º Descripción de premios).

A participación nesta promoción presupón: A aceptación íntegra de todas as cláusulas contidas nestas bases. A autorización, para publicar nome e fotografía do gañador, e seus acompañantes na viaxe, reservándose Odeón o dereito á utilización publicitaria do premio, nome e imaxe dos mencionados anteriormente se se considera oportuno, en calquera soporte ou medio de difusión, sen que iso leve consigo compensación económica algunha a favor de calquera deles.

BASE 2ª: DURACIÓN E ÁMBITO
A promoción comezará, o día 21 de abril de 2017 e finalizará o día 8 de maio de 2017, ámbolos dous días incluídos. Así mesmo, Odeón resérvase o dereito a evitar que sobre esta promoción establézanse sistemas de especulación ou de negocios. A tal fin, poderá exercitar as accións legais que considere oportunas. Calquera incidente que poida acontecer será resolto pola organización.
BASE 3ª: DESCRICIÓN DOS PREMIOS

Premiaremos a unha (1) persoa á que lle corresponderá:

Unha (1) viaxe a Milán (Italia), para tres (3) persoas (o premiado/a máis dous acompañantes), tres (3) días. O período para disfrutar a viaxe será entre o 15 de maio e o 30 de xuño de 2017, sempre suxeto á  dispoñibilidade dos voos.

Desprazamento en avión A Coruña-Madrid-Milán, regreso Milán-Madrid-A Coruña. Aloxamento (hotel e almorzo) para tres (3) persoas, tres (3) noites, en habitación triple (só no caso de non disponibilidade de habitación triple, o aloxamento será nunha habitación doble máis unha individual).

A xestión da viaxe (voos e aloxamento) correrá a cargo da axencia asignada ao efecto por Odeón á que deberá acudir o premiado/a.

BASE 4ª: MECÁNICA DO CONCURSO

4.1.1. Participación a través de Facebook: O concurso destínase aos FANS da nosa páxina de Facebook. Instalarase a promoción “DÍA DA NAI”. Para optar ao premio deberán rexistrarse na aplicación que a tal efecto exporase na páxina www.facebook.com/dolcevitaodeon, a partir do venres 21 de abril, e cubrir os datos requeridos correctamente (nome, apelidos, data nacemento, e-mail, localidade e teléfono de contacto), de non ser así, excluiranse da participación.  A identificación dos participantes farase a través destes datos.

Poderá participarse ata as 23.59h do día 08/05/2017.

4.1.2 Participación con papeleta: Os clientes recibirán as papeletas de participación (ata fin de existencias) en calquera establecemento do Centro Comercial entre o 21 de abril e o 08 de maio (ata as 23.59h.)

Estas papeletas, debidamente cumprimentadas (de forma lexible), deberán ser introducidas ata as 23.59h. do 08 de maio, no buzón que ó efecto se colocará no Centro Comercial. Se a papeleta gañadora non contén datos lexibles, acudirase aos suplentes por orden de selección.

Cada persoa poderá participar nesta promoción das dúas formas recollidas nas bases. A participación dunha das formas no é excluinte da participación na outra.
4.2. Sorteo:

O sorteo ante notario, realizarase o mércores 10 de maio, nas instalacións do centro comercial Odeón.

De entre todos os participantes da promoción escollerase por sorteo a unha (1) persoa gañadora e dous (2) suplentes por orden de selección. O listado de reservas quedará en poder de Odeón.

O resultado do sorteo será comunicado ao gañador a través dos datos facilitados no momento do rexistro de participación en Facebook ou na papeleta.

O gañador deberá presentarse nas oficinas de xerencia do centro e firmar a aceptación do premio ou renuncia ao mesmo, antes do venres 12 de maio ás 18.00 h.

Acudirase aos reservas no seguinte caso:

  1. Cando non sexa posible localizar ao gañador, ou unha vez localizado, este non se presente nas oficinas de xerencia do centro comercial no seguinte plazo: Antes das 18.00 horas do venres 12 de maio.
  2. O primer reserva terá ata o luns 15 de maio ata as 18.00 horas.
  3. Se fose necesario acudir ó segundo reserva este terá de prazo ata o martes 16 de maio ás 18.00 horas.

Se non se presentan nos prazos establecidos ningún dos mencionados anteriormente o premio quedará deserto.

Aos efectos de presentación para aceptación do premio nas oficinas de xerencia, o horario será o seguinte: De 9.00 h. a 14.00 h. e de 16.00 h. a 18.00 h. de luns a venres.
4.3.- Límites e autorizacións: Para participar no sorteo é indispensable ser maior de idade.

Non poderán participar a través de papeletas pero sí a través da aplicación de Facebook, os empresarios e os traballadores de Odeón, nin os das empresas asentadas no centro ou directamente relacionadas con el, nin os familiares de primeiro grao por consanguinidade ou afinidade de todos os mencionados anteriormente.

Odeón resérvase o dereito de eliminar participacións procedentes de contas falsas ou duplicadas. Así mesmo, Odeón resérvase o dereito a evitar que sobre esta promoción establézanse sistemas de especulación ou de negocios. A tal fin, poderá exercitar as accións legais que considere oportunas.

Odeón resolverá calquera incidencia que poida xurdir durante o concurso e terá plena potestade para interpretar as presentes bases.

BASE 5ª: ADMINISTRACIÓN DO CONCURSO A TRAVÉS DA PLATAFORMA FACEBOOK


A plataforma Facebook non patrocina, avala nin administra de modo algún a presente promoción, nin está asociada á mesma, polo que os/as participantes non terán ningún tipo de vinculación coa citada plataforma.

Odeón non se fai responsable das averías e/ou erros en relación con Internet ou a plataforma Facebook que se utiliza. Odeón queda excluido de toda responsabilidade neste aspecto.
BASE 6ª: UTILIZACIÓN DA IMAXE E NOME DOS GAÑADORES

Os gañadores autorizan expresamente a Odeón á utilización con fins publicitarios ou promocionais do seu nome e imaxe en calquera medio, soporte ou material publicitario, á reproducción das imaxenes ou vídeos tanto na páxina web, www.dolcevitaodeon.com como na conta de Facebook e Instagram do centro comercial Odeón. Todo coa única salvedade e limitación daquelas utilizacións ou aplicacións que poidan atentar ao dereito á honra nos termos previstos na Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil al Derecho al Pundonor, la Intimidad Personal y familiar y a la propia imagen.
A presente autorización acéptase sen límite temporal, outorgándose en consecuencia por un plazo de tempo ilimitado.

BASE 7ª: TRATAMENTO DE DATOS

En virtude do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), os datos que voluntariamente faciliten os concursantes serán utilizados coa finalidade de realizar o sorteo.

Os datos dos participantes non premiados, non serán incorporados a ningún ficheiro automatizado tratado por Odéon, procedéndose á destrucción de todas as papeletas participantes no sorteo unha vez finalizado o mesmo.

 

 

 

 

 

Compartir

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Usamos cookies para que tengas la mejor experiencia de usuario. Si continúas navegando estás dando tu consentimiento y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies