En San Valentín regalamos 500 euros

En San Valentín regalamos 500 euros
03 Feb 2016
758

¡Sí sí! Habéis leído bien. Primero pensamos en Roma, Londres, Venecia, París, Lisboa, Niza… Le dimos vueltas a los días, número de personas…¡¡¡Y nos gustaban todos los sitios!!! Así que dedicimos hacerlo de otra forma. VOSOTROS ESCOGÉIS el viaje y nosotros os REGALAMOS 500 euros. ¿Qué os parece? 🙂  Por eso nuestro “Se escolles parella, escolle viaxe”. Tú escoges con quien disfrutar de ese viaje y el destino, los días que quieras…

Súper fácil participar: Puedes hacerlo hasta el 18 de febrero a través de nuestro Facebook https://www.facebook.com/dolcevitaodeon/ o con las papeletas que te dan en las tiendas de Dolce Vita Odeón. ¡De las dos formas! No son excluyentes.

Regalamos 500 euros en San Valentín Dolce Vita Odeón

Os dejamos aquí las BASES DE PARTICIPACIÓN por si queréis echar un vistazo.

Recordar que el último día para participar es el jueves 18 y el sorteo ante notario el lunes 22. Mientras tanto, podéis ir preparando vuestro Día de los Enamorados…pensando en el viaje 🙂

BASES “Se escolles parella, escolle viaxe”

BASE 1ª: OBXECTO

Polas presentes bases o Centro Comercial Dolce Vita Odéon (DVO), pon en marcha a promoción “SE ESCOLLES PARELLA, ESCOLLE VIAXE” co fin de premiar aos seus clientes con motivo da celebración do Día de San Valentín. Devandita promoción levarase a cabo no período comprendido entre o día 03/02/2016 e o día 18/02/2016 ata as 23.59 h., na mesma sortearanse quinientos euros (500 euros) para unha viaxe (Ver na base 3º Descripción de premios).
A participación nesta promoción presupón: A aceptación íntegra de todas as cláusulas contidas nestas bases. A autorización, para publicar nome e fotografía do/a gañador/a, reservándose o dereito á utilización publicitaria do premios, nome e imaxe do/a agraciado/a se se considera oportuno, en calquera soporte ou medio de difusión, sen que iso leve consigo compensación económica algunha a favor do/a agraciado/a.

BASE 2ª: DURACIÓN E ÁMBITO

A promoción comezará, o día 3 de febreiro de 2016 e finalizará o día 18 de febreiro de 2016, ámbolos dous días incluídos. Así mesmo, DVO resérvase o dereito a evitar que sobre esta promoción establézanse sistemas de especulación ou de negocios. A tal fin, poderá exercitar as accións legais que considere oportunas. Calquera incidente que poida acontecer será resolto pola organización.

BASE 3ª: DESCRICIÓN DOS PREMIOS
Premiaremos a unha (1) persoa con 500 euros para realizar unha viaxe no período comprendido entre o 1 de marzo e o 30 de abril de 2016.
Condicións de aceptación do premio:
*Para acadar o premio, o/a premiado/a deberá presentar unha factura dunha axencia de viaxes, emitida a nome do centro comercial.
*O importe da factura en ningún caso será superior a quinientos euros (500 euros), I.V.E. incluido.
*A data de emisión da factura estará comprendida entre o 1 e o 31 de marzo de 2016.
*Se o importe da factura e menor, en ningún caso entregarase a diferencia de diñeiro ao premiado/a.
*O centro comercial en ningún caso será responsable das posibles incidencias que poideran xurdir entre o premiado/a e a axencia de viaxes na que contrate a viaxe.
*O premiado/a facilitará ao centro comercial unha fotografía da súa viaxe na que aparezca a súa imaxe identificable.

BASE 4ª: MECÁNICA DO CONCURSO

4.1.- Forma de participación: A través do Facebook de DVOdeón
4.1.1. Mecánica: O concurso destínase aos FANS da nosa páxina de Facebook. Instalarase a promoción “SE ESCOLLES PARELLA, ESCOLLE VIAXE”. Para optar ao premio deberán rexistrarse na aplicación que a tal efecto exporase na páxina www.facebook.com/dolcevitaodeon, a partir do mércores 3 de febreiro, e cubrir os datos requeridos. A identificación dos participantes farase a través destes datos.
Poderá participarse ata as 23.59h do día 18/02/2016.
4.1.2 Papeleta de participación: Os clientes recibirán unha papeleta de participación en calquera establecemento do Centro Comercial entre o 3 de febreiro e o 18 de febreiro (ata as 23.59h.)
Estas papeletas, debidamente cumprimentadas (de forma lexible), deberán ser introducidas ata as 23.59h. do 18 de febreiro, no buzón que ó efecto se colocará no Centro Comercial. Se a papeleta gañadora non contén datos lexibles, acudirase aos suplentes por orden de selección.
Cada persoa poderá participar nesta promoción das dúas formas recollidas nas bases. A participación dunha das formas no é excluinte da participación na outra.

4.2. Sorteo:
De entre todos os/as participantes da promoción escollerase por sorteo a unha (1) persoa gañadora e tres (3) suplentes por orden de selección.
O resultado do sorteo será comunicado ao gañador a través dos datos facilitados no momento do rexistro de participación en Facebook o na papeleta.
O sorteo ante notario, realizarase o 22 de febreiro de 2016, nas instalaciones do centro comercial DVO.
O listado de reservas quedará en poder de DVO. Acudirase aos reservas no caso de que o gañador/a renuncie ao premio ou non sexa posible localizalo/a para que se presente nas oficinas de xerencia e firme a aceptación do premio antes do martes 23 de febreiro ás 18.00 h.
De non ser así, acudirase aos suplentes (por orden de selección) que terán 24 horas para presentarse nas oficinas de xerencia do centro desde o envío de correo electrónico a dirección de contacto.

4.3.- Límites e autorizacións: Para participar no sorteo é indispensable ser maior de idade.
Non poderán participar a través de papeletas pero sí a través da aplicación de Facebook, os empresarios e os traballadores de Dolce Vita Odeón, nin os das empresas asentadas no centro ou directamente relacionadas con el, nin os familiares de primeiro grao por consanguinidade ou afinidade de todos os mencionados anteriormente.
DVOdeón resérvase o dereito de eliminar participacións procedentes de contas falsas ou duplicadas. Así mesmo, DVOdeón resérvase o dereito a evitar que sobre esta promoción establézanse sistemas de especulación ou de negocios. A tal fin, poderá exercitar as accións legais que considere oportunas.
DVOdeón resolverá calquera incidencia que poida xurdir durante o concurso e terá plena potestade para interpretar as presentes bases

BASE 5ª: ADMINISTRACIÓN DO CONCURSO A TRAVÉS DA PLATAFORMA FACEBOOK

A plataforma Facebook non patrocina, avala nin administra de modo algún a presente promoción, nin está asociada á mesma, polo que os/as participantes non terán ningún tipo de vinculación coa citada plataforma.

DVOdeón non se fai responsable das averías e/ou erros en relación con Internet ou a plataforma Facebook que se utiliza. DVOdeón queda excluido de toda responsabilidade neste aspecto.
BASE 6ª: UTILIZACIÓN DA IMAXE E NOME DOS GAÑADORES

Os gañadores/as autorizan expresamente a DVOdeón á utilización con fins publicitarios ou promocionais do seu nome e imaxe en calquera medio, soporte ou material publicitario, á reproducción das imaxenes ou vídeos tanto na páxina web, www.dolcevitaodeon.com como na conta de Facebook e Instagram do centro comercial Dolce Vita Odeón. Todo coa única salvedade e limitación daquelas utilizacións ou aplicacións que poidan atentar ao dereito á honra nos termos previstos na Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil al Derecho al Pundonor, la Intimidad Personal y familiar y a la propia imagen.
A presente autorización acéptase sen límite temporal, outorgándose en consecuencia por un plazo de tempo ilimitado.
BASE 7ª: TRATAMENTO DE DATOS

En virtude do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), informámolo de que os seus datos de contacto, van ser incorporados ao ficheiro BASES DE DATOS, debidamente inscrito no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos, sendo tratados de forma automatizada e confidencial coa finalidade de xestionar os convites aos nosos eventos. En caso de que non desexe que os seus datos sexan incorporados a este ficheiro, poderá comunicárnolo dirixíndose a C.C. Dolce Vita Odeón, Polig. de La Gándara s/n – 15570 Narón, a través dun escrito asinado para o efecto. De non recibir comunicación en contra no prazo de 20 días, procederemos a incorporar os seus datos persoais no ficheiro nos termos indicados. Vostede poderá exercer dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dirixíndose por correo postal á dirección indicada anteriormente.

 

 

Compartir

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Usamos cookies para que tengas la mejor experiencia de usuario. Si continúas navegando estás dando tu consentimiento y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies