Miles de euros en premios para ti

Miles de euros en premios para ti
23 Dic 2016
1794

Enhorabuena a los que os ha tocado la lotería, a los que no, todavía podéis tener un premio inesperado esta Navidad. Tenemos 3.000 euros para vosotros 😉

Queremos premiar vuestra fidelidad y felicitaros las fiestas de una manera especial, así que el azar, puede hacer que os llevéis a casa uno de los 25 premios de 50…100…250 ó 300 euros!!! ¿Qué os parece? Tan fácil como presentar en nuestras oficinas un ticket de compra por importe superior a 20 euros, y descubrir lo que hay dentro de la bolsa “Hoxe é un bo día”.

¿Queréis saber los detalles de esta promoción? Os mostramos las BASES DE PARTICIPACIÓN y os recordamos que finaliza el 5 de enero.

¡Felices Fiestas DVOdeón !

BASES CAMPAÑA FIDELIDADE DICIEMBRE 2016-ENERO 2017

BASE 1ª: OBXETO

Polas presentes bases o centro comercial Odéon, pon en marcha unha promoción con fin de premiar  aos seus clientes. Devandita promoción levarase a cabo no período comprendido entre o día 23-12-16 e o día 05-01-2017, nesta regalaranse 25 vales de compra por un total de 3.000 euros, segundo características indicadas na base 3ª. A participación nesta pormoción presupón: A aceptación íntegra de todas as cláusulas contidas nestas bases. A autorización para publicar o nome e fotografía dos gañadores, reservándose o dereito á utilización publicitaria dos premios, nome e imaxe dos agraciados se se considera oportuno, en calquera soporte ou medio de difusión, sen que iso leve consigo compensación económica algunha a favor dos agraciados.

BASE 2ª: DURACIÓN E ÁMBITO

A promoción comezará o día 23 de decembro de 2016 e finalizará o día 5 de xaneiro de 2017, ámbolos dous días incluídos. Así mesmo, Odeón resérvase o dereito a evitar que sobre esta promoción esntablézanse sistemas de especulación ou de negocios. A tal fin, poderá exercitar as accións legais que considere oportunas. Calquera incidente que poida acontecer será resolto pola xerencia do centro.

BASE 3ª DESCRIPCIÓN DOS PREMIOS

25 vales de compra por un valor total de 3.000 euros coa seguinte distribución:

2 vales de 300 €

4 vales de 250 €

9 vales de 100 €

10 vales de 50 €

BASE 4ª MECÁNICA DA PROMOCIÓN

4.1. Forma de participación: Presentando en xerencia un ticket de compra superior a 20 € recibirás unha bolsa-regalo que pode ter premio, entre os días 23 de decembro de 2016 e 5 de xaneiro de 2017 (ámbolos dous inclusive) en horario de oficina. Haberá 500 bolsas que levarán unha felicitación de Nadal que descubrirá se obtés un premio directo. Das 500 bolsas, 475 simplemente agradecerán a participación e as 25 restantes serán premiadas e os premios faranse efectivos desde o 16 ao 31 de xaneiro de 2017.

4.2. Admitirase unha única participación por persoa e día. Só se poderá recibir un único premio por persoa.

4.3 Límites e autorizacións: Para participar na promoción é indispensable ser maior de idade. Non poderán participar os empresarios e os traballadores de Odeón, nin os das empresas asentadas no centro ou directamente relacionadas con el, nin os familiares de primeiro grao por consanguinidade ou afinidade de todos os mencionados anteiromente.

BASE 5ª UTILIZACIÓN DA IMAXE E NOME DOS GAÑADORES
Os gañadores/as autorizan expresamente a Odeón á utilización con fins publicitarios ou promocionais do seu nome e imaxe en calquera medio, soporte ou material publicitario, á reproducción das imaxenes ou vídeos tanto na páxina web, www.dolcevitaodeon.com como na conta de Facebook e Instagram do centro comercial Odeón. Todo coa única salvedade e limitación daquelas utilizacións ou aplicacións que poidan atentar ao dereito á honra nos termos previstos na Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil al Derecho al Pundonor, la Intimidad Personal y familiar y a la propia imagen.
A presente autorización acéptase sen límite temporal, outorgándose en consecuencia por un plazo de tempo ilimitado.
BASE 7ª: TRATAMENTO DE DATOS

En virtude do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), os datos que voluntariamente faciliten os concursantes serán utilizados coa finalidade de gestionar a promoción.

Os datos non serán incorporados a ningún ficheiro automatizado tratado por Odéon.

Compartir

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *