¿Te imaginas? Odeón te regala la noche más romántica en San Valentín

¿Te imaginas? Odeón te regala la noche más romántica en San Valentín
01 Feb 2017
2006

5 Parejas disfrutarán de la noche más romántica en el HOTEL O SEMÁFORO DE FISTERRA . Un lugar increíble, único, “perfecto”…¡¡no os lo perdáis!! Con motivo del día de San Valentín, premiaremos a 5 parejas con una estancia de una noche y además disfrutarán del almuerzo, detalle de bienvenida, y comida o cena en el comedor de “El Mirador” con vistas al infinito…

¡¡ puedes ser un@ de los afortunad@s que disfruten de este premio!!

¿Cómo puedes participar? A través de nuestra página de Facebook y con las papeletas que te darán en las tiendas hasta el 15 de febrero.

¿Quieres saber más? Aquí te dejamos las BASES DE PARTICIPACIÓN en el sorteo con toooooodos los detalles.

BASE 1ª: OBXECTO
Polas presentes bases o Centro Comercial Odéon, pon en marcha a promoción “AMOR NO FIN DO MUNDO” co fin de premiar aos seus clientes con motivo da celebración do Día de San Valentín. Devandita promoción levarase a cabo no período comprendido entre o día 01/02/17 e o día 15/02/17 ata as 23.59 h., na mesma sortearanse cinco (5) estancias para dúas (2) persoas, de unha (1) noite, no Hotel “O Semáforo de Fisterra” no Faro de Fisterra (A Coruña). Incluindo almorzo, detalle de benvida, e xantar ou cea no romántico restaurante “El mirador”. (Ver na base 3º Descripción de premios).

A participación nesta promoción presupón: A aceptación íntegra de todas as cláusulas contidas nestas bases. A autorización, para publicar nome e fotografía dos gañadores, e seus acompañantes na estancia, reservándose Odeón o dereito á utilización publicitaria do premio, nome e imaxe dos mencionados anteriormente se se considera oportuno, en calquera soporte ou medio de difusión, sen que iso leve consigo compensación económica algunha a favor de calquera deles.

BASE 2ª: DURACIÓN E ÁMBITO
A promoción comezará, o día 1 de febreiro de 2017 e finalizará o día 15 de febreiro de 2017, ámbolos dous días incluídos. Así mesmo, Odeón resérvase o dereito a evitar que sobre esta promoción establézanse sistemas de especulación ou de negocios. A tal fin, poderá exercitar as accións legais que considere oportunas. Calquera incidente que poida acontecer será resolto pola organización.

BASE 3ª: DESCRICIÓN DOS PREMIOS

Premiaremos a cinco (5) persoas. Ás que lle corresponderá:

*Unha (1) estancia, de unha (1) noite, para dúas (2) persoas no Hotel “O Semáforo de Fisterra” no Faro de Fisterra (A Coruña). Almorzo, detalle de benvida, xantar ou cea (a escoller unha das dúas opcións) no romántico restaurante “El mirador”.

*O período para disfrutar do premio estará comprendido entre o 24 de febreiro e o 9 de abril de 2017.

*A data escollida polo premiado estará sempre suxeita á disponibilidade o hotel.

*O premio non inclúe os desprazamentos de ida e volta ao hotel.

BASE 4ª: MECÁNICA DO CONCURSO

4.1.1. Participación a través de Facebook: O concurso destínase aos FANS da nosa páxina de Facebook. Instalarase a promoción “AMOR NO FIN DO MUNDO”. Para optar ao premio deberán rexistrarse na aplicación que a tal efecto exporase na páxina www.facebook.com/dolcevitaodeon, a partir do mércores 1 de febreiro, e cubrir os datos requeridos correctamente (nome, apelidos, data nacemento, e-mail, localidade e teléfono de contacto), de non ser así, excluiranse da participación.  A identificación dos participantes farase a través destes datos.

Poderá participarse ata as 23.59h do día 15/02/2017.

4.1.2 Participación con papeleta: Os clientes recibirán as papeletas de participación (ata fin de existencias) en calquera establecemento do Centro Comercial entre o 1 e o 15 de febreiro (ata as 23.59h.)

Estas papeletas, debidamente cumprimentadas (de forma lexible), deberán ser introducidas ata as 23.59h. do 15 de febreiro, no buzón que ó efecto se colocará no Centro Comercial. Se a papeleta gañadora non contén datos lexibles, acudirase aos suplentes por orden de selección.

Cada persoa poderá participar nesta promoción das dúas formas recollidas nas bases. A participación dunha das formas no é excluinte da participación na outra.

4.2. Sorteo:

O sorteo ante notario, realizarase o venres 17 de febreiro, nas instalacións do centro comercial Odeón.

De entre todos os participantes da promoción escollerase por sorteo a cinco (5) persoas gañadoras e cinco (5) suplentes por orden de selección.

O resultado do sorteo será comunicado ao gañador a través dos datos facilitados no momento do rexistro de participación en Facebook ou na papeleta.

O listado de reservas quedará en poder de Odeón. Acudirase aos reservas no caso de que os gañadores renuncien ao premio ou non sexa posible localizalos para que se presente nas oficinas de xerencia e firmen a aceptación do premio antes do mércores 22 de febreiro ás 18.00 h.

De non ser así, acudirase aos suplentes (por orden de selección), que terán ata o xoves 23 de febreiro ás 18.00 h. para presentarse nas oficinas de xerencia e firmar a aceptación do premio.

Se non se presentan nos prazos establecidos ningún dos mencionados anteriormente o premio quedará deserto.
4.3.- Límites e autorizacións: Para participar no sorteo é indispensable ser maior de idade.

Non poderán participar a través de papeletas pero sí a través da aplicación de Facebook, os empresarios e os traballadores de Odeón, nin os das empresas asentadas no centro ou directamente relacionadas con el, nin os familiares de primeiro grao por consanguinidade ou afinidade de todos os mencionados anteriormente.

Odeón resérvase o dereito de eliminar participacións procedentes de contas falsas ou duplicadas. Así mesmo, Odeón resérvase o dereito a evitar que sobre esta promoción establézanse sistemas de especulación ou de negocios. A tal fin, poderá exercitar as accións legais que considere oportunas.

Odeón resolverá calquera incidencia que poida xurdir durante o concurso e terá plena potestade para interpretar as presentes bases.

BASE 5ª: ADMINISTRACIÓN DO CONCURSO A TRAVÉS DA PLATAFORMA FACEBOOK


A plataforma Facebook non patrocina, avala nin administra de modo algún a presente promoción, nin está asociada á mesma, polo que os/as participantes non terán ningún tipo de vinculación coa citada plataforma.

Odeón non se fai responsable das averías e/ou erros en relación con Internet ou a plataforma Facebook que se utiliza. Odeón queda excluido de toda responsabilidade neste aspecto.

BASE 6ª: UTILIZACIÓN DA IMAXE E NOME DOS GAÑADORES

Os gañadores autorizan expresamente a Odeón á utilización con fins publicitarios ou promocionais do seu nome e imaxe en calquera medio, soporte ou material publicitario, á reproducción das imaxenes ou vídeos tanto na páxina web, www.dolcevitaodeon.com como na conta de Facebook e Instagram do centro comercial Odeón. Todo coa única salvedade e limitación daquelas utilizacións ou aplicacións que poidan atentar ao dereito á honra nos termos previstos na Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil al Derecho al Pundonor, la Intimidad Personal y familiar y a la propia imagen.
A presente autorización acéptase sen límite temporal, outorgándose en consecuencia por un plazo de tempo ilimitado.

BASE 7ª: TRATAMENTO DE DATOS

En virtude do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), os datos que voluntariamente faciliten os concursantes serán utilizados coa finalidade de realizar o sorteo.

Os datos dos participantes non premiados, non serán incorporados a ningún ficheiro automatizado tratado por Odéon, procedéndose á destrucción de todas as papeletas participantes no sorteo unha vez finalizado o mesmo.

 

 

Compartir

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *